19-10-2019

'Veel armen blijven onder de radar'


AMERSFOORT Op Wereldarmoededag, donderdag 17 oktober, vragen hulpinstanties ook aandacht voor de 1 miljoen mensen in ons land die in armoede leven. ,,In Amersfoort zouden het volgens cijfers van hulpverleningsinstanties 7500 inwoners zijn, maar ik schat dat het aantal in werkelijkheid hoger ligt", zegt Cieka Galenkamp, coördinator van de Voedselbank. ,,Er is veel verborgen armoede, doordat mensen zich schamen om te bekennen dat ze niet rond kunnen komen."

Elke organisatie hanteert eigen criteria om armoede te definiëren, daardoor lopen de statistieken nogal uiteen. ,,Wat zeggen die cijfers? Ik heb mensen voor me", zegt Cieka. Zelf ontkomt ze ook niet aan getallen. In de eerste week van oktober deelde de Voedselbank 485 pakketten uit voor 1567 personen, onder wie ruim 900 kinderen onder de 21 jaar. ,,Volgens mij zou het klantenbestand wel twee keer zo hoog kunnen liggen, als iedereen uit de doelgroep zich aan de Argonweg zou melden."

VANGNET Een deel van de armen weet buiten het zicht van de hulpverlening te blijven, dankzij de ondersteuning van familie en vrienden, mantelzorgers, of hulp van kerken. ,,Wat dat betreft beschikt de stad over een goed vangnet. Er zijn veel voorzieningen en de lokale politiek is ook erg sociaal." Cieka heeft een gedetailleerd beeld van haar cliëntenbestand. De meesten doen gemiddeld gedurende negen maanden een beroep op de Voedselbank. ,,Er is een kleine groep cliënten die hier al langer dan twee jaar komen. Voor hen zoeken we een oplossing op maat, in overleg met de gemeente Amersfoort, Stadsring 51 en Indebuurt033."

PROBLEMEN De stereotiepe arme, die ongelimiteerd op de pof heeft gekocht bij een postorder- of internetbedrijf, komt ze nog maar sporadisch tegen. Cieka: ,,Het is juist de groep cliënten zónder schulden die groeit. Ze lopen steeds tegen de grenzen aan: na betaling van alle vaste lasten blijft er te weinig over voor een fatsoenlijke maaltijd. Er hoeft dan maar iets te gebeuren, een stijging van de energielasten of ziektekosten, dan is Leiden in last. Een kleine vordering van de Belastingdienst, de energiemaatschappij of de woningbouwvereniging kan hen al in grote problemen brengen. Het is dus lang niet altijd een kwestie van falen. En zit je eenmaal klem, dan kun je de klok niet terugdraaien. Verhoging van het minimuminkomen, zoals de SP en Groen Links bepleiten, zou een bijdrage kunnen zijn aan het oplossen van het probleem. Daar jaag je bovendien de economie meer mee aan, dan met een stijging van de bonussen."

Niet alleen vanwege de groei van het aantal cliënten moet de Voedselbank steeds meer moeite doen om aan groenten en andere etenswaren te komen. Cieka: 'Supermarkten verfijnen hun in- en verkoopprocessen, waardoor er minder overblijft. Consumenten doen minder moeilijk over producten met een vlekje; kromme komkommers mogen weer. Het is noodzakelijk dat we op allerlei manieren onze vraag onder de aandacht blijven brengen, via acties op scholen en onder de consumenten in supermarkten."

Bron: https://destadamersfoort.nl/lokaal/maatschappelijk/veel-armen-blijven-onder-de-radar-650042