Samen staan wij sterker

Stichting Art Gala Amersfoort werkt samen met ‘Scholen in de Kunst’ die met passie werken voor jongeren die zich verder willen ontwikkelen in de kunsten, zodat hun talent tot volle bloei komt. Zo zorgen wij er samen voor dat alle opbrengsten van Stichting Art Gala Amersfoort terecht komen bij degenen die het echt nodig hebben. Naast onze eigen activiteiten met ‘Scholen in de Kunst’, hebben wij twee belangrijke andere initiatieven in Amersfoort ondersteund: het Burgerweeshuis en het AmersfoortsCultuurFonds. 

Burgerweeshuis

Het Burgerweeshuis Amersfoort (opgericht in 1550) ondersteunt kinderen in Amersfoort tot 18 jaar uit eenoudergezinnen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en het geluksvogeltje absoluut te weinig op hun schouder aantreffen.

 

AmersfoortsCultuurFonds

Het Amersfoorts cultuurfonds (sinds 2011) heeft een hart voor het culturele en kunstzinnige leven van onze mooie stad Amersfoort. Door het financieel steunen van goede ideeën en het leggen van contacten brengen wij mensen en geld bij elkaar. Daarmee maken we nieuwe initiatieven mogelijk.

Scholen in de Kunst

Scholen in de Kunst is een publieke instelling die ten doel heeft door middel van cultuureducatie zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

www.scholenindekunst.nl 

 

Stichting Leergeld Amersfoort

Stichting Leergeld Amersfoort zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op Leergeld. 

Lees meer